Hva er laiv?

Fritt improvisasjonsteater, også kjent som levende rollespill eller laiv, er en teaterlek hvor spillerne improviserer ut fra en rollebeskrivelse de har blitt tildelt eller utarbeidet sammen med arrangørene. Det finnes ingen regi eller manus, og spillerne er i rollen 24 timer i døgnet. Arrangørene har gjerne på forhånd satt opp bakgrunnshistorie til spillet, relasjoner, intriger og praktiske ting som spillsted, logistikk og informasjon , men det er opp til spillerne selv å avgjøre hva som skal skje under spillet.

Deltakerne står i stor grad for egne kostymer og personlige rekvisitter til laiven. I mange tilfeller legger spillerne og arrangørene ned stort arbeid i forberedelsene, både visuelt og rolleskapende. Arrangementet framstår i sin helhet som et slags skuespill – dog uten publikum og uten regi. Her er improvisasjon essensielt.

Laiv er mest moro, men også alvor. Ofte lærer deltakerne nye ferdigheter, både i kraft av praktiske egenskaper men også samarbeid og problemløsing. De lærer historie, kultur og samfunnskunnskap. De lærer å lage ting, som klær, rustninger, redskaper og mat. De lærer å ferdes i naturen – og ikke minst lærer de om seg selv og andre mennesker å kjenne. Dette er nok det viktigste aspektet med laiv.

I 1999 ble nettportalen www.laiv.org opprettet, og har siden da fungert som et samlingspunkt og en portal for laivaktivitet i Norge. Her finner man mer informasjon om laiv.

For videre spørsmål utover informasjonen på denne siden inviterer vi deg til å ta kontakt via Kontakt-sidene.