Om SLIK

SLIK er en frivillig, ideell organisasjon, registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 987 756 489. SLIKs formålsparagraf lyder som følger:

Stavanger Levende Improvisasjonsklubb er en politisk og religiøst uavhengig idealistisk forening for levende rollespill. Foreningen skal arrangere slike spill og legge forholdene til rette for hobbyens utbredelse.

Tidligere organiserte og gjennomførte SLIKs styremedlemmer levende rollespill selv, men i den senere tid har organisasjonen i stor grad gått bort fra dette. Nå er hovedfokuset å støtte lokale arrangørgrupper økonomisk og praktisk, håndtere utstyrslager, samt å organisere laivrelaterte aktiviteter og hendelser der det er mulig. SLIK er en demokratisk organisasjon, der styret velges inn på årsmøtene og tar seg av den daglige driften.

SLIK-medlemmer har tidligere stilt på oppdrag både for Stavanger Kommune, Telemuseet i Stavanger, Sølvberget Stavanger Kulturhus, Biblioteket i Stavanger, Rogaland Teater og forskjellige fritidsklubber i byen. Dersom du er interessert i å leie inn kostymerike statister, trenger hjelp til en event eller på annen måte ser nytten i hva vi kan bidra med, ta gjerne kontakt med oss.

Historie

SLIK ble stiftet over en kopp kaffe på Newsman Nyhetscafé i Stavanger sentrum den 17. juni 1999. Like etter ble organisasjonen registrert i Brønnøysundregistrene og har siden starten vært en demokratisk praktiserende organisasjon.

SLIK har lenge vært den eneste organisasjonen for laiv i Stavanger-området, men det har siden begynnelsen også blitt avholdt uavhengige arrangementer og vært arrangører som har laget egne laiver uten tilknytting til organisasjonen. De første årene produserte SLIK en medlemsavis kalt Runeriss. Etterhvert som internett tok over som informasjonskanal, har ikke Runeriss blitt videre produsert. Dessverre finnes ingen av utgivelsene digitalt.

Opp gjennom årene har medlemsmassen variert kraftig, og dermed også den økonomiske situasjonen.